Posezení nad… vysokou citlivostí

V této on-line přednášce si shrneme základní poznatky o vysoké citlivosti. Konkrétně si řekneme…

  • Co je vysoká citlivost
  • Co není vysoká citlivost
  • Zajímavosti o vysoké citlivosti
  • Co o citlivosti už víme z vědeckého hlediska
  • Novinky vědeckého poznání
  • Jak poznáme, že jsme vysoce citliví
  • A jak s touto informací naložit