Pracovní list Úzkostná myšlenka

Řada (nejen) vysoce citlivých lidí má opakovaně problémy s úzkostnými stavy. Ruminace, neboli zacyklené přemítání o často negativní myšlence, která se časem stále zhoršuje, je jedním z nejobvyklejších symptomů.

355B8634-D72C-4F28-9FF1-AF75CF09866E

Pracovní list s názvem Úzkostná myšlenka je rozdělený na dvě části a proto může být nápomocný rovnou dvakrát.
První část listu nám může pomoci rozpoznat užitečnou myšlenku od neužitečné.
Druhá část listu nám může pomoci neužitečnou myšlenku zpracovat jejím rozebráním a uvedením do kontextu.

Pro lepší pochopení listu je jeho součástí i video, které vysvětluje a na příkladu ukazuje orientaci v obou listech.

Stáhněte si

Pracovní list i video jsou k dispozici zcela zdarma.
Pokud je vám tento obsah užitečný a nápomocný, velice mě potěší zpětná vazba skrze sociální sítě nebo e-mail (eliska@vysocecitlivi.cz). Projekt Vysoce citliví lidé můžete finančně podpořit pozváním mě na kávu skrze Buy me a coffee.